1.JPGDN 20, відводи G 1/2" з євроконусом

1.JPGDN 20, з 2 відводами G 3/4" з євроконусом

2.JPGDN 20, з 4 відводами G 3/4" з євроконусом

3.JPGDN 25, з відводами G 3/4 з євроконусом

8.JPGАртикул - 1852220

6.JPG

5.JPG

4.JPG

7.JPG